onsdag 16 juni 2010

opensource erp, första modulenFörsta modulen i Redhuans bok har undertiteln "opensource economics", och handlar inte alls i första hand om produkten Adempiere. Första kapitlet handlar istället om opensource, om Foss och om hur community projekt fungerar och saker man bör tänka på när man involverar sig.
Jag, som har alltför få erfarenheter (då jag mest buggrapporterat och gjort lite dokumentation) av större, aktiva opensource projekt fann det intressant och roligt att läsa om. Bilden av en tacksam och ödmjuk författare träder också fram, Redhuan tycks vara rätt instrukör för att ge goda råd i ämnet.

Del två kommer in på mer på ERP system, men mest system i allmänhet. Här ges också tydliga för och nackdelar med att använda sig av produkter baserad på öppen källkod i sina affärskritiska system och det poängteras tydligt att opensource inte alltid är rätt. Där finns gott om ekonomiska fördelar, men även nackdelar och man bör noga analysera sina beslut. Kapitel 2 är ett intressant kapitel för alla som arbetar med affärssystem och konstaterar som vi alla vet att Affärssystem egentligen inte handlar om programvara utan om hanterbara processer.

Jag är väldigt spänd på att börja läsa modul 2, där vi installerar och konfigurerar Adempiere ifrån grunden, så jag tror jag kastar mig i fotöljen genast.

Inga kommentarer: