måndag 7 juni 2010

Adempiere - ett återseende

Ungefär två långa år har gått då jag fått fokusera på helt andra saker än att botanisera i affärssystem och annan affärslogik. Nå, det har varit en del Oracle, men däremellan har det varit hantverkar sysslor och annat mer ..- . fysiskt arbete.
Glädjande nog fann jag häromdagen när jag åter beträdde irc arenan att communityn runt Adempiere lever och frodas som alltid, många gamla stjärnor och många nya namn och framför allt en mängd ny funktionalitet. Hoppas att dte blir en spännande sommar med många tillfällen att botanisera i nyheterna, och kanske framför allt, att läsa boken.

Väl mött

Inga kommentarer: