måndag 11 februari 2008

Öppen källkod i sverige


Tog med mig Monika Orskis bok "Öppen källkod i sverige" som kvällsläsning igår. Boken är tunn och lättläst och vänder sig framför allt till dem som inte har någon klar bild av vad Öppen källkod egentligen är. Den tar upp lite historik, skillnaden mellan fri programvara och öppen källkod och ger en bild av hur det ser ut i sverige idag.

Jag har inte träffat Monika själv men jag tycker att hon skriver bra och framförallt poängterar hon att öppen källkod i första hand inte handlar om pris utan om kontroll. Ja - det är troligt att en lösning baserad på öppen källkod blir billigare i långa loppet eftersom man har kontroll över kostnaderna på ett annat sätt, det tickar inte iväg några licenspengar bara för att man skall få ha rätten att använda programmet och man tvingas inte till dyra uppgraderingar för att leverantören bestämt sig för att sluta supportera din version. Men det är ingen garanti, och öppen källkod handlar i alla fall inte om pris i första hand utan om kontroll över din lösning. Det är du och dina eventuellt inhyrda konsulter som implementerar din lösning och det är du som äger den och kan förädla den oavsett om du gör det själv eller hyr in några andra konsulter för att göra jobbet. Din lösning är transparent och du har därför kontrollen över den. När du köper en lösning som stapelvara köper du en svart låda. Du kan kanske bygga på den via eventuella API:er och annat men du har fortfarande inte kontrollen över den, dras programmet med en bugg eller hanterar en viss funktion på ett icke önskvärt sätt får man ställa sig i kön hos leverantören och böna om en ändring, det är en väsentlig skillnad.

Så, jag rekommenderar boken för den som tycker att öpppen källkod är ett otydligt begrepp. Beställ den här!

Inga kommentarer: