onsdag 13 februari 2008

Openbravo - skapa en affärspartner


I openbravo styrs åtkomst beroende på vilken roll man loggat in som. Om du loggar in som SystemAdmin i SYSTEM - vilket du gör som standard om du använder dig av "Openbravo" kontot, så kommer du inte att logga in för att lägga ordrar och skapa produkter. Istället kommer din meny vara full av märkliga inställningar. Ta dig gärna en titt på vad som finns under "General Setup" i menyn. För att få en förklaring till vad alla inställningar gör kan du ta dig en titt i Openbravos wiki, här.

När du har tittat färdigt som systemadministratör kan du istället byta roll till den du skapade igår via länken ovanför menyn. Nu ska vi skapa vad Openbravo kallar för "Business Partner". En Business partner kan vara en kund, men kan även vara en leverantör, en anställd eller någon annan typ som har ett namn och en adress, vilka är krav.

För att skapa en Partner går du in under "Master Data Management" och klickar på "Business Partner". Det första formuläret är endast till för att skapa den grundläggande informationen. De gula fälten avslöjar att endast sökord och Namn behöver anges (Klient och organisation är fömodligen redan valt - om inte så välj den du skapade igår). När informationen är ifylld klickar du på diskettikonen i verktygsfältet för att spara. Därefter kan du lägga upp partnern som Kund eller Leverantör eller båda, vilket faktiskt är ganska vanligt. Flikarna under den aktiva "Business Partner" leder alla till olika formulär vilka låter dig specifiera mer information om den nyupplagda partnern.

Inga kommentarer: