måndag 11 februari 2008

Openbravo - installation

Openbravo visar sig vara ganska enkelt att installera. Med "enkelt" tar jag i beaktande att det är ett affärssystem vi pratar om, vilket sällan är lika lätt att få till som ett ritprogram. Jag har nu gjort två installationer på två olika datorer som bägge rullat Ubuntu linux 7.10. En underlig sak är att jag i det ena fallet råkade ut för det märkliga fenomenet med tomcat security men inte i det andra, trots att det vad jag kunde se var identiska miljöer. Nå, något skilde sig uppenbarligen.

Openbravos wiki tillhandahåller bra guider så jag skriver inget utförligt om det här. Den ena utgår ifrån den grafiska installationen med BitRock installer medan den andra visar kommando för kommando hur du genomför installationen med hjälp av terminalen. Skulle den ena misslyckas föreslår jag därför att du testar den andra.

Grundkraven är dock:
  • en dator med Windows Vista, XP, 2000 eller 2003 eller någon av linuxsmakerna.
  • Java 5.0 eller senare
  • Apache Tomcat 5.5 eller senare
  • Apache Ant 1.6 eller senare
  • Oracle 10g eller Postgresql 8.1 eller senare
Om du nu skulle föredra Oracle för di test så kör på deras express edition som är gratis. Tänk bara på att Oracle på Linux kräver en gigantisk swap partition på 1024 MB (om jag minns rätt)

När tid finns skall jag även testa en installation på windows.

Inga kommentarer: