tisdag 12 februari 2008

OpenBravo - grundinställningar


Så nu sitter vi här med vår Openbravo installation. Vi har klickat "Finish" för sista gången i installeraren och vill givetvis se vad det egentligen är vi har installerat.
Det är då det är dags att starta sin webläsare och surfa till http://localhost:8080/openbravo föutsatt att du har installerat openbravo på din lokala maskin och att tomcat lyssnar på port 8080. Om du får problem så kontrollera att tomcat är startad och att detta är den port som är definierad i server.xml.

Om allt går som önskat kommer du att mötas av ett login formulär. Standardanvändaren som konfigurers under installation är "Openbravo" med lösenord "openbravo".

Det första man måste konfigurera i OpenBravo är en "klient". En "klient" är den högsta nivån för systemet, här samlas kontoplan och logistik, användare och rättigheter. Nästa hierarkiska steg under klienten kallas organisation, i de fall man är flera juridiska personer som skall använda samma system kan man skapa flera sådana. Varje organisation kan alltså bara tillhöra en klient, medan samma klient kan ha flera organisationer. Varje kund, leverantör och produkt är specifik för en organisation. Så är även användare och administratörer i systemet.

För att skapa en klient klickar du på "General Setup" i menyn och därefter "Client" -> "Client Setup". Fyll i dina uppgifter på formuläret som visas. Du måste ange en klient och en organisation samt ett administratörskonto och en användare. Systemet kräver också en kontoplan, om du bara vill testa och inte har en sådan kan du ladda ner en ifrån projektets hemsida på sourceforge (under gruppen accounting).

Klicka knappen "Ok" när du är färdig och vänta tills datan läses in. När meddelandet visas att allt gått bra är det dags att byta roll. Användaren "Openbravo" är knuten till SYSTEM medan vi vill kontrollera inställningarna för vår nyskapade klient. Klicka därför på länken "Openbravo" ovanför menyn mellan ikonen på den lilla gubben och den röda knappen. Nu kommer du till inställningarna för den aktuella användaren och här kan du välja att byta roll till den adminroll du angav när du skapade din klient.

Nu kan du välja alternativet "Client" i menyn "General Setup -> Client" och bl.a kontrollera klientens språk och inställningar för mailserver. Om du sedan går ner ännu en nivå och klickar på fliken "information" under väljer fliken "client" överst i formuläret visas klientens basinställningar. Här bör man bl.a betänka om man vill tillåta negativt värde i lagret eller inte.

Glöm inte att alltid spara formulär när man gjort ändringar i dem i openbravo. Systemet varnar om man försöker lämna ett uppdaterat formulär utan att ha sparat men det är lika bra att vänja sig direkt för att spara tid.

Inga kommentarer: