söndag 10 februari 2008

Openbravo - en kort översikt


Historia
Openbravo har några år på nacken. Företaget bakom grundades 2001 i Navarra och 2006 tog det fart riktigt när de erhöll rejäl finansiering (6.4 M$). Idag är de många anställda och har lagt grunden till ett stabilt partnernätverk i framförallt södra europa. Openbravo erbjuder idag två produkter, ett komplett affärssystem och ett Point-of-sale system. Jag är i första hand intresserad av affärssystemet (men har förstås en god vän med en herrekipering som kanske skulle vara intresserad av ett POS system.. så en titt vid senare tillfälle lär vara av nöden)

Plattform
Testade operativsystem är förutom Windows och BSD en mängd olika smaker av Linux samt Solaris för både Intel och Sparc.
Openbravo är skrivet i java och behöver tomcat5.5 eller senare. Som databas kan man välja mellan Oracle10g eller Postgresql8.1.x, vilket är mycket glädjande. Här får man själv avgöra vilka behov man har och vad som passar bäst för just mig beroende på vad jag vill betala.
Struktuen beskriver de själva som en typisk MVC applikation där modellen utgörs av xsql filer, vyerna av xml och html och controllern av java servlets.
Som klient behöver man alltså bara använda en någorlunda modern webläsare, vilket förstås ger utrymme för stor flexibilitet.

Moduler
Hemsidan skyltar med en överblick som ger vid handen att de flesta grundfunktioner ett företag skulle kräva av sitt affärssystem finns med.
Hur pass väl detta stämmer och vilken nivå av flexibilitet de erbjuder tänker jag ta reda på närmre under de närmsta veckorna.

Dokumentation och hjälp
Det här är ett område där många projekt baserade på öppenkällkod sviktar. somliga för att det är just supporten som är deras affärsidé, viljan att ge ut information gratis är således svag. Andra är bättre på att hjälpa men anser att dokumentation är den tristaste sysselsättning som finns.
I Openbravos fall finns en wikisida upplagd som manual, vad den håller för kvalitet återstår att se. Inne i applikationen finns även en hjälpikon som ger grundläggande instruktioner för den aktuella funktionen.


Nu är det snart dags för installation!

Inga kommentarer: