lördag 16 februari 2008

Adempiere - skapa en klient


Det första man måste ha klart för sig är vad som är en klient och vad som är en organisation. En klient är den högsta övergripande juridiska personen. Klienten definierar också kontoplaner och de enheter som används. Under en klient kan sedan finnas flera Organisationer, där organisationer naturligtvis också kan vara egna juridiska personer men också specifika avdelningar eller orter inom företaget. En organisation skulle också kunna vara en partner med begränsad åtkomst till sina egna fakturor. I mindre företag är troligen klient och organisation samma sak.

När man skapar en klient måste man samtidigt läsa in en kontoplan till denna. Se därför till att du har en svensk kontoplan i rätt format tillhands, förslags ladar du ner denna ifrån sourceforge eller härifrån.
Logga in i Adempiere som "SuperUser" eller "System" med lösenordet "System". (Skillnaden mellan rollen SuperUser och System är att SuperUser även kommer åt alla klienter i systemet, inte bara "System".)
Kör funktionen "Skapa klient", enklast hittar du denna som vanligt genom att knappa in det i "Lookup" fältet under menyn.

Slutföra kontoplan
När klienten skapas så skapas även de två konton du angav, en admin och en user. Logga in som Admin och importera kontofilen igen via programmet Filimport. Välj filen med kontonummer och därefter "Accounting Accounts" i dropmenyn "Import format".Vid denna andra Filimport laddas kontoplanen, sista steget är att knyta dem hierarkist till klienten. Välj programmet "Importera konton", klicka på knappen "Importera konton" och bocka i att uppdatera standard konton.

För att förenkla denna procedur finns ett färdigt workflow under "system administration -> Inställningar klient" som heter "skapa ny klient". Här kan du klicka dig igenom varje steg för att vara säker på att du inte missar något.

Glöm inte heller att via programmet "Klient" sätta språket till Svenska.

Inga kommentarer: