fredag 22 februari 2008

Adempiere - organisation


Efter att man skapat en Klient i sitt system är det dags att skapa en organisation. Detta oavsett om du är en liten firma där klienten och organisationen i praktiken blir samma enhet. För att skapa en organisation loggar du in med administratörskontot för din klient. Fönstren för Organisation ligger samlade i menyn "Inställningar för Organisation", men vid det här laget har du förstås lärt dig att söka efter dem ;)
I Organisations fönstret ser du hierarkin som du skapat hittils, som också är sökbar. Här lägger du upp varje basorganisation och anger om den skall vara en egen summeringsnivå (för rapporter). Här måste du även logga ut och in igen innan du kan komma åt organisationen efter att den först skapats.

Under nästa flik anger du basuppgifterna för din nya organisation, såsom adressuppgifter och lager, DUNS(EDI) och eventuell kontrollant.

Sista fliken låter dig associera användare med den specifika organisationen. Det här är helt och hållet för strukturell information endast och har inget med åtkomsträttigheter att göra.

Nu har du skapat minst en organisation till din klient och kan snart börja fylla systemet med faktiska data så att orderingången kan börja.

Inga kommentarer: